Договір

классификация зданий, классификация недвижимости

тип нерухомості, код нерухомості ДБКС


=

класифікація нерухомості, класифікація будівель


 

Договір про підвищення кваліфікації працівників закладів професійної освіти на 2020 рік

Завантажити договір


 

 

ДОГОВІР приєднання № 109

про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

професійно-технічних навчальних закладів

 

м. Київ        09 січня 2020 р.

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві", яке є базовою організацією Міністерства регіонального розвитку,  будівництва і житлово-комунального господарства України з науково-технічної діяльності (Наказ № 225 від 5.11.2004), м.Київ, вул.М.Кривоноса, 2а, ЄДРПОУ 02498180, dndiasb@gmail.com, (далі – Виконавець), пропонує професійно-технічним навчальним закладам (далі – Замовник(и)), здійснити підвищення кваліфікації їхніх педагогічних працівників на умовах визначених цим Договором.

Цей Договір, розміщений в електронній формі на Web-сайті Виконавця www.ndiasb.kiev.ua, є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Сторона–Замовник не може пропонувати свої умови до цього Договору, а лише укласти його з Виконавцем шляхом приєднання у випадку погодження Замовника з умовами цього Договору. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту безумовного та повного прийняття Замовником умов цього Договору, про що свідчить заповнення і надання Замовником відповідної заявки (із зазначенням призвища, імені та по батькові викладача, найменування начального закладу і вибраного курсу для підвищення кваліфікації) на електронну поштову скриньку dndiasb@gmail.com та здійснення ним оплати вартості послуг за виставленим у відповідь на заявку рахунком-фактурою. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору, ознайомився повністю з умовами цього Договору та не має жодних зауважень до умов Договору.

І. Предмет договору

Виконавець зобов’язується здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників Замовника за напрямком "Іінформаційні технології в галузі" для набуття здобувачами освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань відповідно до Закону «Про освіту» (ст.18). Короткострокове підвищення кваліфікації здійснюється за очно-заочною та дистанційною формами навчання і передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузі науки, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Основними завданнями підвищення кваліфікації за вільно обраним викладачем курсом є: розширення знань; формування нових професійних компетентностей; ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва.

Організаційні заходи та фінансовий супровід здійснює співвиконавець – науково-виробниче підприємство «Гіперон», м. Київ, вул. Златопільська, 3, к.74, ЄДРПОУ 13693660, IBAN UA413206490000026006052625719.

ІІ. Права і обов’язки Виконавця та Замовника

Виконавець зобов’язаний  видати Світоцтво або Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники відповідно до ст. 54 Закону мають право на вільний вибір освітніх програм, за якими здійснює підвищення кваліфікації Виконавець.

ІІІ. Оплата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків

Вартість підвищення кваліфікації визначається кошторисом і складає 2000 грн. на одну особу.

Розмір плати встановлюється за весь строк надання послуги і не може змінюватись.

ІV. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Виконавець,

в.о. директора ДП ДНДІАСБ

 ___________С.В.Басько

Співвиконавець,

директор НВПП «Гіперон»

 __________А.Ф.Неминуща

Замовник, директор закладу ПТО

 ________________________________

 ___________/ПІБ________/

 

 

Довідки: www.ndiasb.kiev.uadndiasb@gmail.com,  044 249-3484

04 жовтня 2022
Час створення інституту
08 лютого 2022
Запрошуємо до рецензування
14 лютого 2021
75 років першому у світі комп'ютеру ENIAC
02 січня 2021
за систему прозорого онлайн голосування на Х Асамблеї
07 жовтня 2020
Нова концепція забезпечення довіри до е-голосування
03 вересня 2020
зміни до Порядку присудження від 15.07.2020
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 Новини

04 жовтня 2022
Час створення інституту
08 лютого 2022
Запрошуємо до рецензування
14 лютого 2021
75 років першому у світі комп'ютеру ENIAC
02 січня 2021
за систему прозорого онлайн голосування на Х Асамблеї
07 жовтня 2020
Нова концепція забезпечення довіри до е-голосування
03 вересня 2020
зміни до Порядку присудження від 15.07.2020
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 
12 квітня 2021
Електронне голосування в режимі SaaS (Software as a Service)
27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів

 Новини

12 квітня 2021
Електронне голосування в режимі SaaS (Software as a Service)
27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів
 


03037, м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 2А
тел. +380 44 249-3503    факс +380 44 249-3548
E-mail : office@ndiasb.kiev.ua
При використанні матеріалів сайту посилання на www.ndiasb.kiev.ua обов'язкове.
© ДНДІАСБ, Київ, 2011-2021, Д.Гірник
Служба технічної підтримки сайту: ДНДІАСБ.