Ми в Європейській е-інфраструктурі

классификация зданий, классификация недвижимости

тип нерухомості, код нерухомості ДБКС


=

класифікація нерухомості, класифікація будівель


 

Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 

Фахівцями Державного Науково-Дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві під керівництвом академіка АБ України, д.т.н., проф. Слободяна Я.О. створено Грід-вузол ДНДІАСБ та віртуальну організацію «Інформаційні технології в будівництві» в Українському національному Грід для підтримки досліджень життєвого циклу будівельних об'єктів. До участі в ній запрошуються:

- учасники проектів розвитку грід-технологій в галузі будівництва;

- фахівці в галузі будівництва, що використовують грід-ресурси для вирішення прикладних завдань;

- розробники будівельних Грід-застосувань.

Грід-вузол ДНДІАСБ інтегровано як Українську складову, до найбільшої  е-інфраструктури у світі - Європейської Грід-інфраструктури (EGI), яка об’єднує більше, ніж 22 тисячі дослідників з усього світу. Грід-вузол ДНДІАСБ доступний і моніториться на відповідному сайті EGI.

 

UNIAN про суперкомпьютери

Он-лайн інтерв'ю (серпень 2016 р.) з фахівцями НАН України та ДНДІАСБ щодо створення суперкомп'ютерів і Грід-мереж та їх застосування, зокрема для потреб будівельної індустрії.

 

Інформація щодо EGI

EGI (Europe Grid Infractructure) спільнота об'єднує віртуальні організації дослідників та постачальників ресурсів (Національних Грід-ініціатив, ЦЕРН, EMBL тощо). EGI працює у співпраці з широким загалом IT-фахівців і сприяє багатьом проектам.

Віртуальні організації є групами дослідників з аналогічними науковими інтересами та вимогами, які здатні працювати спільно з іншими членами, незалежно від географічного розташування. В EGI на даний час знаходиться більше 200 віртуальних організацій з різноманітними інтересами: науки про Землю, комп'ютерні науки та математика, природничі науки, фізика високих енергій тощо. Інфраструктура Європейської Мережі (EGI) налічує більш ніж 530 тисяч логічних процесорів, 200 ПентаБайт ємності дискового простору і для проведення досліджень та інновацій в Європі. Інфраструктура забезпечує високу пропускну здатність хмарних можливостей для обчислювання та зберігання даних.

Ресурси надаються близько 350-ма ресурсними центрами, які територіально розподілені по 56 країнах у Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Канаді та Латинській Америці.

 

Інформація щодо Грід-технологій

Грід-обчислення (англ. Gridcomputing) - тип комп’ютерної системи (мережі) з паралельно розподіленими обчисленнями, яка завдяки узгодженому, відкритому і стандартизованому середовищу універсальної програмно-апаратної інфраструктури, дозволяє гнучке, безпечне і скоординоване розділення, вибір та накопичення географічно розподілених «автономних» ресурсів в  залежності від їх доступності в реальному часі, тобто об'єднує розрізнені географічно рознесені комп’ютери у єдину територіально-розподілену інформаційно-обчислювальну систему.

Грід-мережі - достатньо нова модель обчислень, яка пропонує можливості виконувати складніші обчислення шляхом використання багатьох комп'ютерів об'єднаних в мережу, які моделюють архітектуру віртуального комп'ютера, здатного розподіляти задачі виконання процесу в паралельній інфраструктурі. Їх використовують для розв'язання обчислювальних проблем великого масштабу, оскільки вони надають можливість виконувати обчислення з великими об'ємами даних, шляхом їх розділення на менші частини, або можливості виконувати набагато більше паралельних обчислень, ніж це можливо на окремому комп'ютері, шляхом розділення задач між багатьма процесами.

 

Грід-технології в Європі

На засіданні Ради конкурентоспроможності Европейської Комісії 28-29 травня 2015 року Європейські міністри науки розглянули питання створення Європейського дослідницького простору. Відмічено, що європейська  наукова  хмара повинна  бути досить потужною, щоб покрити і потреби великих наукових інфраструктур Європи, таких  як Великий Адроний Коллайдер   в CERN і Європейська  південна  обсерваторія  в Чилі, а також надавати послуги  звичайним студентам і дослідникам.

Держави-члени закликали встановити рамкові умови, що стосуються відкритого доступу до даних, використання даних і добування даних, загальних стандартів для взаємодії. Вони також підкреслили важливість відповідних інфраструктур для зберігання і управління великими даними,  зокрема, для успішного запуску Європейської хмари «відкритої науки» в рамках стратегії Єдиного цифрового поля. Ця «відкрита наука» може зробити Європейський науковий простір більш ефективним і надасть з істотні переваги для наукового співтовариства, для громадян, для бізнесу та науковців зі створення нових робочих місць, стимулювання зростання досліджень, підвищення продуктивності та творчості та підвищення грамотності.

Європейська Комісія в програмі Горизонт-2020 поставила завдання об'єднати всі існуючі дослідницькі інфраструктури і вчених Європи за допомогою е-інфраструктури в єдиний цифровий науковий простір.

 

Грід-технології в Україні

Переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942, Грід- та хмарні технології визначені одними з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук для фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Національною академією наук України прийнята комплексна програми наукових досліджень «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і  науково-прикладних застосувань», та встановлений Перелік  проектів, що виконуються установами  НАНУ України у 2015 році.

Згідно з стратегією розвитку інформаційного суспільства, розробленої Кабінетом Міністрів України, одним із головних її завдань є формування сучасної інформаційної інфраструктури, що передбачає створення та застосування суперкомп'ютерних систем, програмно-технічних засобів, телекомунікаційних мереж і систем грід-, хмарних та інших перспективних технологій.

Реалізація такої стратегії забезпечить надання якісного доступу до обчислювальних послуг, обробки великих обсягів різноманітних даних  у сферах інформації, освіти, науки, медицини. Запровадження нової програми є необхідним як з точки зору розвитку фундаментальної і прикладної науки в Україні, так і з огляду на стратегічну мету державної політики щодо Євроінтеграції.

Тому необхідно продовжувати інтеграцію українського і європейського інформаційно-дослідницьких просторів, вирішуючи, насамперед, такі проблеми:

- ефективну координацію наукових фундаментальних і прикладних досліджень, які потребують високопродуктивних обчислень і обробки великих масивів даних;

- співробітництво з міжнародними грід- і хмарними платформами, і створені умови для інтеграції їх у єдиний світовий науковий простір;

- створення віртуального національного центра компетентності з цифрової науки та надання інформаційно-обчислювальних послуг національним та міжнародним дослідникам та їхнім об’єднанням.

- забезпечення підготовки і перепідготовки фахівців та користувачів грід-технологій.

04 жовтня 2022
Час створення інституту
08 лютого 2022
Запрошуємо до рецензування
14 лютого 2021
75 років першому у світі комп'ютеру ENIAC
02 січня 2021
за систему прозорого онлайн голосування на Х Асамблеї
07 жовтня 2020
Нова концепція забезпечення довіри до е-голосування
03 вересня 2020
зміни до Порядку присудження від 15.07.2020
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 Новини

04 жовтня 2022
Час створення інституту
08 лютого 2022
Запрошуємо до рецензування
14 лютого 2021
75 років першому у світі комп'ютеру ENIAC
02 січня 2021
за систему прозорого онлайн голосування на Х Асамблеї
07 жовтня 2020
Нова концепція забезпечення довіри до е-голосування
03 вересня 2020
зміни до Порядку присудження від 15.07.2020
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 
12 квітня 2021
Електронне голосування в режимі SaaS (Software as a Service)
27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів

 Новини

12 квітня 2021
Електронне голосування в режимі SaaS (Software as a Service)
27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів
 


03037, м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 2А
тел. +380 44 249-3503    факс +380 44 249-3548
E-mail : office@ndiasb.kiev.ua
При використанні матеріалів сайту посилання на www.ndiasb.kiev.ua обов'язкове.
© ДНДІАСБ, Київ, 2011-2021, Д.Гірник
Служба технічної підтримки сайту: ДНДІАСБ.