Ми в Європейській е-інфраструктурі

классификация зданий, классификация недвижимости

тип нерухомості, код нерухомості ДБКС


=

класифікація нерухомості, класифікація будівель


 

Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 

Фахівцями Державного Науково-Дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві під керівництвом академіка АБ України, д.т.н., проф. Слободяна Я.О. створено Грід-вузол ДНДІАСБ та віртуальну організацію «Інформаційні технології в будівництві» в Українському національному Грід для підтримки досліджень життєвого циклу будівельних об'єктів. До участі в ній запрошуються:

- учасники проектів розвитку грід-технологій в галузі будівництва;

- фахівці в галузі будівництва, що використовують грід-ресурси для вирішення прикладних завдань;

- розробники будівельних Грід-застосувань.

Грід-вузол ДНДІАСБ інтегровано як Українську складову, до найбільшої  е-інфраструктури у світі - Європейської Грід-інфраструктури (EGI), яка об’єднує більше, ніж 22 тисячі дослідників з усього світу. Грід-вузол ДНДІАСБ доступний і моніториться на відповідному сайті EGI.

 

UNIAN про суперкомпьютери

Он-лайн інтерв'ю (серпень 2016 р.) з фахівцями НАН України та ДНДІАСБ щодо створення суперкомп'ютерів і Грід-мереж та їх застосування, зокрема для потреб будівельної індустрії.

 

Інформація щодо EGI

EGI (Europe Grid Infractructure) спільнота об'єднує віртуальні організації дослідників та постачальників ресурсів (Національних Грід-ініціатив, ЦЕРН, EMBL тощо). EGI працює у співпраці з широким загалом IT-фахівців і сприяє багатьом проектам.

Віртуальні організації є групами дослідників з аналогічними науковими інтересами та вимогами, які здатні працювати спільно з іншими членами, незалежно від географічного розташування. В EGI на даний час знаходиться більше 200 віртуальних організацій з різноманітними інтересами: науки про Землю, комп'ютерні науки та математика, природничі науки, фізика високих енергій тощо. Інфраструктура Європейської Мережі (EGI) налічує більш ніж 530 тисяч логічних процесорів, 200 ПентаБайт ємності дискового простору і для проведення досліджень та інновацій в Європі. Інфраструктура забезпечує високу пропускну здатність хмарних можливостей для обчислювання та зберігання даних.

Ресурси надаються близько 350-ма ресурсними центрами, які територіально розподілені по 56 країнах у Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Канаді та Латинській Америці.

 

Інформація щодо Грід-технологій

Грід-обчислення (англ. Gridcomputing) - тип комп’ютерної системи (мережі) з паралельно розподіленими обчисленнями, яка завдяки узгодженому, відкритому і стандартизованому середовищу універсальної програмно-апаратної інфраструктури, дозволяє гнучке, безпечне і скоординоване розділення, вибір та накопичення географічно розподілених «автономних» ресурсів в  залежності від їх доступності в реальному часі, тобто об'єднує розрізнені географічно рознесені комп’ютери у єдину територіально-розподілену інформаційно-обчислювальну систему.

Грід-мережі - достатньо нова модель обчислень, яка пропонує можливості виконувати складніші обчислення шляхом використання багатьох комп'ютерів об'єднаних в мережу, які моделюють архітектуру віртуального комп'ютера, здатного розподіляти задачі виконання процесу в паралельній інфраструктурі. Їх використовують для розв'язання обчислювальних проблем великого масштабу, оскільки вони надають можливість виконувати обчислення з великими об'ємами даних, шляхом їх розділення на менші частини, або можливості виконувати набагато більше паралельних обчислень, ніж це можливо на окремому комп'ютері, шляхом розділення задач між багатьма процесами.

 

Грід-технології в Європі

На засіданні Ради конкурентоспроможності Европейської Комісії 28-29 травня 2015 року Європейські міністри науки розглянули питання створення Європейського дослідницького простору. Відмічено, що європейська  наукова  хмара повинна  бути досить потужною, щоб покрити і потреби великих наукових інфраструктур Європи, таких  як Великий Адроний Коллайдер   в CERN і Європейська  південна  обсерваторія  в Чилі, а також надавати послуги  звичайним студентам і дослідникам.

Держави-члени закликали встановити рамкові умови, що стосуються відкритого доступу до даних, використання даних і добування даних, загальних стандартів для взаємодії. Вони також підкреслили важливість відповідних інфраструктур для зберігання і управління великими даними,  зокрема, для успішного запуску Європейської хмари «відкритої науки» в рамках стратегії Єдиного цифрового поля. Ця «відкрита наука» може зробити Європейський науковий простір більш ефективним і надасть з істотні переваги для наукового співтовариства, для громадян, для бізнесу та науковців зі створення нових робочих місць, стимулювання зростання досліджень, підвищення продуктивності та творчості та підвищення грамотності.

Європейська Комісія в програмі Горизонт-2020 поставила завдання об'єднати всі існуючі дослідницькі інфраструктури і вчених Європи за допомогою е-інфраструктури в єдиний цифровий науковий простір.

 

Грід-технології в Україні

Переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942, Грід- та хмарні технології визначені одними з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук для фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.

Національною академією наук України прийнята комплексна програми наукових досліджень «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і  науково-прикладних застосувань», та встановлений Перелік  проектів, що виконуються установами  НАНУ України у 2015 році.

Згідно з стратегією розвитку інформаційного суспільства, розробленої Кабінетом Міністрів України, одним із головних її завдань є формування сучасної інформаційної інфраструктури, що передбачає створення та застосування суперкомп'ютерних систем, програмно-технічних засобів, телекомунікаційних мереж і систем грід-, хмарних та інших перспективних технологій.

Реалізація такої стратегії забезпечить надання якісного доступу до обчислювальних послуг, обробки великих обсягів різноманітних даних  у сферах інформації, освіти, науки, медицини. Запровадження нової програми є необхідним як з точки зору розвитку фундаментальної і прикладної науки в Україні, так і з огляду на стратегічну мету державної політики щодо Євроінтеграції.

Тому необхідно продовжувати інтеграцію українського і європейського інформаційно-дослідницьких просторів, вирішуючи, насамперед, такі проблеми:

- ефективну координацію наукових фундаментальних і прикладних досліджень, які потребують високопродуктивних обчислень і обробки великих масивів даних;

- співробітництво з міжнародними грід- і хмарними платформами, і створені умови для інтеграції їх у єдиний світовий науковий простір;

- створення віртуального національного центра компетентності з цифрової науки та надання інформаційно-обчислювальних послуг національним та міжнародним дослідникам та їхнім об’єднанням.

- забезпечення підготовки і перепідготовки фахівців та користувачів грід-технологій.

25 липня 2019
5G обслуговуватиме споживачів, підприємства та підніме Інтернет на новий рівень
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 Новини

25 липня 2019
5G обслуговуватиме споживачів, підприємства та підніме Інтернет на новий рівень
29 березня 2019
Пропозиції щодо проведення чесних електронних виборів
02 липня 2018
Суперкомп'ютерні технології в будівельній галузі України
22 березня 2016
На Генеральній Асамблеї в Мадриді Асоціація "Інформаційні технології в будівництві України" прийнята членом Європейської Ради цивільних інженерів
11 жовтня 2015
Створено вузол ДНДІАСБ, як українську складову Європейської Грід-інфраструктури (EGI)

 
27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів

 Новини

27 травня 2015
Випущена чергова версія вітчизняної САПР БудКАД 2013
29 серпня 2011
Випущена версія вітчизняної САПР БудКАД для навчальних закладів
 


03037, м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 2А
тел. +380 44 249-3503    факс +380 44 249-3548
E-mail : office@ndiasb.kiev.ua
При використанні матеріалів сайту посилання на www.ndiasb.kiev.ua обов'язкове.
© ДНДІАСБ, Київ, 2011-2019, Д.Гірник
Служба технічної підтримки сайту: ДНДІАСБ.